สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

แบบทดสอบออนไลน์ 2566

การพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษารูปแบบออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ 2566


ฉบับที่ 8 หลักสูตรการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PAฉบับที่ 7 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN)ฉบับที่ 6 หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฉบับที่ 5 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)ฉบับที่ 4 หลักสูตรการวางแผนปฎิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผนฉบับที่ 3 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526"ฉบับที่ 2 หลักสูตรด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
ฉบับที่ 1 หลักสูตรการใช้ New Google Sites เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์