สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ
  • มาวะดี ศรีพลอย
  • กลุ่มอำนวยการ
  • 24 มกราคม 2566
  • 8

         วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ธัญชนก บรรยง  รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา แก่สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สพป.ยะลา เขต 2

 

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2

ภาพประกอบ