สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
  • มาวะดี ศรีพลอย
  • กลุ่มอำนวยการ
  • 25 มกราคม 2566
  • 8

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  พร้อมด้วย ดร.ธัญชนก บรรยง รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ร่วมวางแผน และติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สพป.ยะลา เขต 2

 

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2

ภาพประกอบ