สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงาน โครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้
  • มาวะดี ศรีพลอย
  • กลุ่มอำนวยการ
  • 25 มกราคม 2566
  • 5

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 มอบหมายให้นายวรวิทย์ มัจฉา  รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  พร้อมด้วยนางสาวจาริณี มาฮะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงาน โครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการ ศค.จชต. เป็นประธานการประชุม

 

 

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2

ภาพประกอบ