สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • มาวะดี ศรีพลอย
  • กลุ่มอำนวยการ
  • 26 พฤษภาคม 2566
  • 13

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  พร้อมด้วยนางสาวจาริณี มาฮะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางสาวซุลฟา สะมะลี  นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา  นายแวอุเซ็ง แวโดยี  นักวิชาการศึกษา  และนายรอมซี ตาเละ พนักงานราชการ  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมยีลาปัน  สพป.ยะลา เขต 2

 

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2

ภาพประกอบ