สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชุดที่4 )
  • นายศราวุธ คออุเซ็ง
  • กลุ่มอำนวยการ
  • 26 พฤษภาคม 2566
  • 17

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 มอบหมายให้ นายวรวิทย์ มัจฉา รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม (ชุดที่ 4) ประกอบด้วย นายอนุชา สุวรรณสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี , นางสาวนุริซา ศรีเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางคอลีเยาะ ยะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ โรงเรียนบ้านปาแดรู เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาด้านต่างๆ จากผู้บริหาร และครูผู้สอน เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

รูปเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3IHUsXj

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2

 

ภาพประกอบ