สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

คณะตรวจเยี่ยม (ชุดที่3) ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
  • มาวะดี ศรีพลอย
  • กลุ่มอำนวยการ
  • 26 พฤษภาคม 2566
  • 32

วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ แสนโสม รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ ชูประศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ  ,  นางแวรอฮีหมะ สะมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ,  นางวัธนีพร นิยมพานิช ศึกษานิเทศก์  ,  นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ , นางรอกีเย๊าะ เจ๊ะมะ ศึกษานิเทศก์  และว่าที่ รต.หญิงสุวนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในด้านการจัดการศึกษา มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน การจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน  ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาโร๊ะ  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะแต  และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายะหา รวมทั้งสิ้น 17 โรงเรียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ

 

ขอขอบคุณ : ข่าว & ภาพ : ศน.พลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์

#Yala2 #ยะลาเขต2 #ยะลา2

ภาพประกอบ