สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ลำดับ วันเดือนปี หัวข้อกิจกรรม
1 2 กุมภาพันธ์ 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - มอบเกียรติบัตร ให้กับ ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565" ( 6)
2 20 มกราคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ( 11)
3 21 ธันวาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( 28)
4 19 ธันวาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายปะแต ( 30)
5 1 ธันวาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - การเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ( 63)
6 28 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 นำกำลังพลมาช่วยติดฝ้าเพดาน ( 51)
7 25 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 67)
8 24 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไข่มหัศจรรย์ ( 44)
9 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ( 45)
10 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เยี่ยมชั้นเรียนชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 41)
11 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 เข้ามาดูแลความปลอดภัยครู ( 17)
12 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ( 18)
13 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อว่งแผนการดำเนินงาน ( 15)
14 21 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดกิจกรรมจิตอาสา ( 16)
15 19 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียน 017 เพื่อให้พื้นที่โล่งสะอาด ( 19)
16 17 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( 22)
17 17 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 19)
18 16 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2565 ( 26)
19 15 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ณ อบต.ตาชี ( 18)
20 11 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดร.ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 และคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 16)
21 10 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 19)
22 10 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดทำ MOU รักษาความปลอดภัยครูและบุคลากร ร่วมกับ ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 ( 17)
23 8 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้นปฐมวัยได้เรียนรู้วิธีการทำกระทงจิ๋ว ( 16)
24 8 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ได้เรียนรู้วิธีการทำกระทงใบตอง ( 17)
25 7 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - สอนนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ( 15)
26 6 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวงกตบรรพต (วัดตาชี) ( 18)
27 3 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ( 15)
28 2 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 มาเยี่ยมโรงเรียน ( 19)
29 2 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ( 17)
30 1 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 17)
31 1 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรำมโนราห์ ( 18)
32 1 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี ได้ประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ( 17)
33 31 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ( 17)
34 13 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การทำโครงการ และการประเมินโครงการ ( 18)
35 12 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษา ( 20)
36 10 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม รวมพลคนยะลา2 ( 26)
37 10 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ( 14)
38 29 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี เข้ารับรางวัลการประเมิน 12 นโยบาย เพชรเสมา ( 15)
39 27 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบเกียรติบัตรครูทรงคุณค่า อุทิศตนเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาชี ( 15)
40 23 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมกิจกรรม วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ( 15)
41 21 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - รับการประเมินนโยบายที่ 12 ก้าวไกลเทคโนโลยี ( 17)
42 20 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - ประเมินนโยบายข้อที่ 10 สร้างสรรค์ความร่วมมือ ( 25)
43 19 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม ประเมินเพชรเสมายะลา 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ( 23)
44 16 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคณะครูที่ได้รับรางวัล เพชรเสมา ยะลา 2 ( 16)
45 15 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำขนมทองม้วน ( 15)
46 14 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินนโยบายที่ 10 สร้างสรรค์ความร่วมมือ ( 15)
47 12 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ประเมินสัมฤทฺธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 30)
48 9 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ไอโอดีน ( 15)
49 9 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปูกระเบื้องให้กับห้องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเติมใหม่ ( 19)
50 8 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปูกระเบื้องห้องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 18)
51 8 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนการสอนชุมนุมขนมไทย ( 16)
52 7 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางอรทัย ไชยรัตนทอง ครูโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมินเพชรเสมายะลา 2 ( 17)
53 6 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ ( 28)
54 6 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมต้อนรับครูใหม่ ( 18)
55 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางสาวพัชรินทร์ สายนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมิน “เพชรเสมายะลา 2” ( 19)
56 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมิน”เพชรเสมายะลา2” ( 18)
57 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางสาวสูวัยบะห์ ดือราโซ ครูโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมิน “เพชรเสมายะลา2” ( 15)
58 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปรับพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมปูกระเบื้อง ( 15)
59 26 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภาค โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ( 27)
60 26 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักศึกษามาติดเหล็กดัด ( 16)
61 23 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ( 17)
62 23 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ( 20)
63 23 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินนโยบายที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ในระดับศูนย์เครือข่าย ( 18)
64 19 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การแข่งขันกีฬา “จามจุรีเกมส์ 2565” ( 14)
65 19 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การแข่งขันส้มตำลีลา “จามจุรีเกมส์ 2565 ( 17)
66 18 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน “จามจุรีเกมส์” ( 16)
67 17 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณโรงเรียนบ้านปาแดรู ( 15)
68 17 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้ปกครองแต่ละสีร่วมกันจัดอัฒจันทร์เพื่อเตรียมพร้อมแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน ( 15)
69 16 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายพสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้า และบุคลากร มาช่วยยกแป้นบาสเกตบอล ( 15)
70 16 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ กำนันตำบลตาชี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และ ชรบ. ให้ความอนุเคราะห์เต้นท์ จำนวน 3 หลัง ( 15)
71 15 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ( 15)
72 15 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ ระดับศูนย์เครือข่าย ( 15)
73 14 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายสมพงศ์ มากแก้ว พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมีจิตอาสา มาช่วยปรับพื้นที่สนามกีฬา และทาสีเวที ( 15)
74 13 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักศึกษาวิชาช่างไฟฟ้า มาต่อระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน ( 17)
75 11 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การกลั่นกรองรายงานการประเมินครูเพชรเสมายะลา 2 ( 16)
76 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมยะหาลานธรรม ณ วัดยะหาประชาราม ( 20)
77 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ( 17)
78 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ( 16)
79 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 เยี่ยมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาชี ( 15)
80 8 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 15)
81 4 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ( 25)
82 4 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( 23)
83 3 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา - กิจกรรมกีฬาสีภายใน โ่รงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ( 26)
84 2 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการติดตั้งสายไฟภายในอาคารเรียน ( 16)
85 2 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินครูเพชรเสมา ยะลา 2 ระดับศูนย์ฯเครือข่าย ( 15)
86 30 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ทหารพราน 4712 มาช่วยลงท่อระบายน้ำบริเวณหน้าอาคาร 017 ( 14)
87 27 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 16)
88 27 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรม อย.น้อย ที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี ( 15)
89 25 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการลมหายใจเพื่อน้องและ Zero Dropout ( 17)
90 21 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การดำเนินการต่อเติมอาคาร 017 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ ( 15)
91 21 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผลผลิตแตงกวาได้รับผล จากกิจกรรมเกษตรพอเพียง ( 19)
92 21 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ( 19)
93 19 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลทุเรียนสะเด็ดน้ำมีดแรก ( 16)
94 8 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ( 16)
95 8 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมการประชุมรวมพลคนรักกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ( 15)
96 7 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม ( 18)
97 6 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมในวันพระ ณ วัดบงกตบรรพต(วัดตาชี) ( 16)
98 6 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ( 16)
99 5 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุม ITA Online ( 28)
100 5 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - มอบเมล็ดพันธ์เกษตร ( 20)
101 5 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นิเทศชั้นเรียน ( 17)
102 1 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมสำรวจแววความสามารถพิเศษโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 18)
103 30 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 24)
104 29 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 19)
105 29 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ( 21)
106 28 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 17)
107 28 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 16)
108 28 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( 15)
109 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - วันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 18)
110 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรมภัยคุกคามทุกรูปแบบ ( 17)
111 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนเรียนเขื่อนบางลาง ( 16)
112 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ กำนันตำบลตาชีพร้อมด้วยทีมงานดำเนินการฉาบผนังอาคารเรียนที่ได้ต่อเติมจนแล้วเสร็จ ( 19)
113 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( 17)
114 24 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาชี ชมกิจกรรมการทำวุ้นของเด็กๆ ( 15)
115 24 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ( 20)
116 24 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 16)
117 23 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วิทยาลัยเทคนิคยะลา มาสำรวจสถานที่และวางแผนเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ( 14)
118 23 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลตาชี ( 16)
119 23 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนบ้านตาชี ( 17)
120 21 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมการปลูกผักของน้องอนุบาล ผสมดิน เอาดินใส่ถุง ปลูกผักกวางตุ้ง ( 18)
121 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะสู่ผู้ประกอบการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ( 21)
122 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การดำเนินการฉาบปูนผนังอาคารเรียน ( 15)
123 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ให้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ( 17)
124 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านตาชี ( 17)
125 18 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ทาสีอาคาร ป.1-ป2 โรงอาหาร และศาลานั่งเล่นจำนวน 4 หลัง ( 14)
126 17 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - บุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมกันทาสีอาคารอนุบาล ( 17)
127 16 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนบ้านตาชี ( 14)
128 15 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เจ้าหน้าที่ TOT สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ( 18)
129 15 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( 15)
130 15 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ( 15)
131 14 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนไปทำบุญ สวดมนต์ ถวายภัตราหารเพลให้กับพระสงฆ์ ณ วัดบงกตบรรพต (วัดตาชี) ( 17)
132 14 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 18)
133 14 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมชุมนุมขนมไทย ( 14)
134 10 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 มอบหมายให้กำลังพลมาตัดผมให้กับนักเรียน ( 23)
135 10 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คุณพัชรี มั่นเรืองเดช ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาชี มอบหมายให้ผู้แทน(คุณน้า) มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 6 ทุน ( 19)
136 9 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมประชุมแบบออนไลน์ รายงานผลการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ( 15)
137 9 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( 16)
138 9 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ( 15)
139 8 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การหาเสียงการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี ( 14)
140 7 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ( 18)
141 7 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสะอาด ถูกหลักอนามัย และมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ( 15)
142 2 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ชุมนุมขนมไทย วันนี้เมนูข้าวต้มมัดกล้วยนางยา ( 19)
143 1 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันดื่มนมโลก" หรือ World Milk Day ( 17)
144 31 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงการปลูกผักสวนครัว ( 13)
145 30 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กำนันตำบลตาชี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ทีมงานช่างไฟ และ ผบ.ร้อย 4712 พร้อมกำลังพล มาช่วยเก็บสายไฟ ( 16)
146 26 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ( 17)
147 26 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ( 19)
148 26 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( 18)
149 25 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมให้ความรู้นักเรียน MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ( 15)
150 23 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอแสดงความชื่นชม คุณครูเกศินี บุรี อดีตครูโรงเรียนบ้านตาชี ( 17)
151 22 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ( 17)
152 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 20พ.ค.65 ( 19)
153 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - เปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2565 ( 17)
154 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดร.กีรติ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 15)
155 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายจิรภัทธ์ ทองวิเศษ และเด็กหญิงจิราภรณ์ กลิ่นหอม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ( 15)
156 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 16)
157 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมวันสุดสัปดาห์ โรงเรียนบ้านตาชี ( 15)
158 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ( 15)
159 19 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ( 15)
160 18 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร พื้นที่เสี่ยงภัย จุดรวมพล พื้นที่ปลอดภัย และเส้นทางอพยพ ( 58)
161 18 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา เดินทางมามอบโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร ( 17)
162 18 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ทาสีห้องน้ำ และอาคารห้องสมุด ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 18)
163 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - วันที่ 13 พฤษภาคม​ 2565​ ครู บุคลากรโรงเรียน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ทหารพราน ชรบ และ ผู้ปกครอง​นักเรียน​ ในการพัฒนา​โรงเรียน​ ( 21)
164 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - 16 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ( 15)
165 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังสำราญ เปิดเรียนวันแรกได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม จาก ท่านรองผอ.เขต ดร. ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ และคณะติดตาม มาติดตามความพร้อมของการเปิดเรียนแบบ on-site ตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19 ( 19)
166 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ( 19)
167 15 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ( 16)
168 14 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ก่ออิฐ และลงท่อระบายน้ำให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 14)
169 13 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - พิธีลงนามสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU ) ( 17)
170 12 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เปิดเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ( 15)
171 12 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านตาชี ได้เปิดเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ( 17)
172 11 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุมกรรมการสถานศึกษา ( 15)
173 11 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565 ( 22)
174 11 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมการก่อนการเปิดเรียน ( 18)
175 10 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 10 เครื่อง ( 15)
176 9 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อเตรียมการก่อนเปิดเรียน ( 15)
177 28 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - รอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1443 ( 20)
178 21 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - 4ช่องทางการร้องเรียน ( 26)
179 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม School Mis ( 24)
180 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม รอมฏอนสัมพันธ์ ปี2565 ( 20)
181 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 ( 22)
182 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ( 21)
183 6 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 14)
184 4 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ปัจฉิมนิเทศ ( 22)
185 1 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ( 17)
186 31 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - ยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านวังสำราญ ( 22)
187 31 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมสรุปการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 และประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไป ( 14)
188 30 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - เข้าร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ต.ปะแต ( 16)
189 27 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - โครงการพัฒนาบุคลากร 23มี.ค.65 ( 23)
190 27 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 29)
191 23 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านสันติ - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 22)
192 23 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านสันติ - ผลการจัดกลุ่มโรงเรียนตามคะแนนเฉลี่ย รวม 4 วิชา การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ( 20)
193 18 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลตาชี ( 22)
194 17 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลตาชี ฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ( 22)
195 17 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - กิจกรรมวันสำเร็จระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บัณฑิตน้อย) ( 19)
196 17 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ทัศนศึกษานักเรียน ( 18)
197 16 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การสอบวัดผล National test (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 21)
198 16 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 ( 16)
199 15 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - วันนี้ทางสพป.ยะลา เขต 2 นำโดย นายตอฮีรน หะยีเลาะแม พร้อมคณะกรรมการกำกับติดตามงานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯปีงบ 65 โรงเรียนบ้านวังสำราญ ( 16)
200 10 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี เยี่ยมแผนกช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคยะล ( 24)
201 10 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวสูวัยบ๊ะ ดือราโซ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตาชี ( 21)
202 9 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ติดตามการดำเนินงาน เงินอุดหนุนของ กศส จากเขตพื้นที่ ( 19)
203 7 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - กิจกรรมถอดบทเรียน 7มี.ค.65 ( 17)
204 7 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมถอดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ที่ประสบผลสำเร็จ ( 28)
205 7 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - กิจกรรมการถอดบทเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนบางลาง ( 18)
206 5 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สอบ RT ปีการศึกษา2564 ( 19)
207 5 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - นิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ( 22)
208 5 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - นิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ( 20)
209 4 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - ประมวลภาพ นักเรียนป.1 สอบRT ( 16)
210 3 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - สอบ RT นักเรียน ป.1 ( 17)
211 3 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ( 14)
212 3 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านสันติ - ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT). ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 23)
213 1 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - มอบเงินอาหารกลางวัน ( 15)
214 26 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ประชุมโครงการโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคใต้ “การถอดบทเรียนระดับภูมิภาค” โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2 ( 19)
215 25 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - นักเรียนชั้น ป.4 ได้เข้าทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ( 16)
216 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ( 22)
217 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ( 25)
218 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สนามสอบสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ( 25)
219 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - โรงเรียนเขื่อนบางลางได้ดำเนินการทดสอบ ด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ( 16)
220 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การทดสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ปีการศึกษา 2565 ( 16)
221 23 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การทดสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ปีการศึกษา 2565 ( 18)
222 23 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี ได้ดำเนินการระบบกระจายเสียงตามสาย ( 18)
223 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สวนเศรษฐกิจพอเพียง ( 26)
224 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนสามัคคี - ทดสอบ ( 21)
225 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 - จัดสนามสอบวัดมาตรฐานความรู้ชั้นปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( 21)
226 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านลากอ - อบรมโครงการ “การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม ( 21)
227 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านหลักเขต - กอบรม สื่อคิดวิเคราะห์ วิธีใช้สื่อ Coding & Robot และเขียนโปรแกรม Coding & Ronot ระดับประถมศึกษา ( 19)
228 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านละแอ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา ( 19)
229 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สัมพันธ์ชุมชน ( 16)
230 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว - ประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ( 20)
231 21 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) - เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพป.ยะลา เขต 1 ( 14)
232 21 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - สุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียน และบุคลากร ( 14)
233 18 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ครบรอบ 91 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านตาชี ( 25)
234 18 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบาโร๊ะ ตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว ( 17)
235 17 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว - กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ( 15)
236 17 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ - การประกวดยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ประจำปี 2565 ( 19)
237 16 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เตรียมงาน จัดเต้นท์และโต๊ะเตรียมงาน เพื่อจัดงาน 91ปีวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านตาชี ( 16)
238 16 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วันมาฆบูชา ( 19)
239 14 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านลือเน็ง - ประชุมครูครั้งที่ 4/2565 ( 16)
240 14 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านบาจุ - โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( 20)
241 13 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง - บรรยากาศการทดสอบทางการศึกษา​ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-Net)​ ( 23)
242 12 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านป่าหวัง - การสอบ O-net 2564 ( 22)
243 12 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา - สอบ O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 ( 18)
244 12 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 18)
245 10 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตันหยง - โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ( 18)
246 9 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - โรงเรียนบ้านวังสำราญรับการประเมินเพื่อขอเปิดเรียน Onsite ( 16)
247 9 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คุณครูนูรีซา มะลี ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ได้ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย ( 17)
248 8 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ 1 ชุด ชั้นวางของ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 16)
249 7 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 16)
250 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - สาธิตวิธีการเก็บเห็ด ( 18)
251 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดำเนินงานในการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและซ่อมแซมส่วนที่ผุพัง จำนวน 2 หลัง ( 18)
252 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เรียนรู้ในหลักการทำเกษตรปลูกผัก เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด ( 17)
253 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เกษตรอำเภอยะหา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 15)
254 28 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายปรีชา สุกใส พร้อมด้วยนางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ( 15)
255 27 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี มาตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ( 19)
256 26 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยตรีคเณศ พิชิตวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฮังการี และดำเนินกาตัดแต่งกิ่งต้นมะขาม ปรับปรุงศาลา ( 14)
257 25 มกราคม 2565
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 - พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลเด็กและเยาวชนเีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ( 19)
258 25 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนการสอนแบบ New normal ( 17)
259 25 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประมงอำเภอยะหา เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 17)
260 21 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจวัตรประจำวัน ช่วงเช้าของนักเรียน ( 16)
261 21 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมร่วมกับประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ( 15)
262 20 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เตรียมแปลงผักเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว #โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตาชี ( 15)
263 19 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพเกรดคอมพิวเตอร์ มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 17)
264 17 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การเปิดเรียนแบบ on-site วันแรกของโรงเรียนบ้านตาชี ( 16)
265 13 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ครูภาควิชาช่างเทคนิคการเชื่อมและการผลิต เข้ามาดูหน้างานและหารือถึงรายละเอียดความต้องการในการดำเนินการจัดทำโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารสำหรับนักเรียน ( 15)
266 12 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานครบรอบ 91 ปี โรงเรียนบ้านตาชี ( 18)
267 8 มกราคม 2565
 โรงเรียนท่าละมัย - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ( 18)
268 7 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบกระเช้าและขอคำอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ ( 19)
269 5 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นำกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่หน่วยงาน ( 16)
270 27 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 - มอบเงินอาหารกลางวันและอาหารเสริม ( 61)
271 17 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนบ้านนิบง - กิจกรรมอบรม การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ( 81)
272 11 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนบ้านนิบง - มอบเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค ให้แก่นักเรียนที่มีรายชื่อ ประจำปีการศึกษา 2564 และเงินอาหารกลางวัน ( 32)
273 4 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนบ้านยือนัง - การแจกอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ( 34)
274 14 มิถุนายน 2564
 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) - การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และรับนโยบายการจัดการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ ( 69)
275 2 มิถุนายน 2564
 โรงเรียนบ้านลากอ - มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ( 39)
276 5 เมษายน 2564
 โรงเรียนบ้านพงกูแว - กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( 17)
277 26 มีนาคม 2564
 โรงเรียนอาสินศึกษา - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 ( 23)
278 12 มีนาคม 2564
 โรงเรียนบ้านป่าหวัง - นายฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวัง ได้เข้าไปเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปิดค่ายติวเข้มพิชิต O-NET 63 ( 58)
279 9 มีนาคม 2564
 โรงเรียนบ้านกาโสด - วันอังคาร ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นางสาวภัทรชรี หนูแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาโสดพร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเคาะประตู เยี่ยมบ้านนักเรียน ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2563 ( 35)
280 4 มีนาคม 2564
 โรงเรียนบ้านป่าหวัง - แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 22)
281 27 กุมภาพันธ์ 2564
 โรงเรียนบ้านนิบง - สอบประเมินคุณภาพอิสลามศึกษา (IslamicNationalEducational Test : I-Net) ( 22)