สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ลำดับ วันเดือนปี หัวข้อกิจกรรม
1 1 มิถุนายน 2566
 โรงเรียนสามัคคี - พิธีละหมาดฮายัต ( 2)
2 31 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - มอบกระเป๋านักเรียนทุกคน ( 13)
3 31 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนสามัคคี - วันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ( 10)
4 26 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนสามัคคี - การตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 44)
5 26 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 23)
6 24 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว - โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ตลิ่งชันคัพ" ( 8)
7 24 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว - ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว ( 4)
8 23 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - MOU ความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 1/2566 ( 22)
9 22 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 1)
10 18 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนสามัคคี - BBL Samakkhee School ( 19)
11 12 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - พัฒนาครูและบุคลากร ( 37)
12 12 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนสามัคคี - ***การอบรมการสอนจินตคณิต*** ( 19)
13 10 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว - กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ( 1)
14 27 มีนาคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - พิธีรับประกาศนียบัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ( 121)
15 3 มีนาคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - เปิดอาคารเรียนใหม่ อาคาร สปช.105/29 ( 94)
16 3 มีนาคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - ต้อนรับเดือนรอมฏอน ฮ.ศ.1444 ( 120)
17 27 กุมภาพันธ์ 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ( 108)
18 20 กุมภาพันธ์ 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ( 91)
19 2 กุมภาพันธ์ 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - มอบเกียรติบัตร ให้กับ ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565" ( 110)
20 20 มกราคม 2566
 โรงเรียนบ้านบายอ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ( 71)
21 21 ธันวาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( 94)
22 19 ธันวาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายปะแต ( 95)
23 1 ธันวาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - การเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ( 126)
24 28 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 นำกำลังพลมาช่วยติดฝ้าเพดาน ( 96)
25 25 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 124)
26 24 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไข่มหัศจรรย์ ( 85)
27 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ( 93)
28 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เยี่ยมชั้นเรียนชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 83)
29 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 เข้ามาดูแลความปลอดภัยครู ( 56)
30 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ( 61)
31 23 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อว่งแผนการดำเนินงาน ( 60)
32 21 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดกิจกรรมจิตอาสา ( 57)
33 19 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียน 017 เพื่อให้พื้นที่โล่งสะอาด ( 64)
34 17 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( 69)
35 17 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 57)
36 16 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2565 ( 71)
37 15 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ณ อบต.ตาชี ( 57)
38 11 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดร.ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 และคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 55)
39 10 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 61)
40 10 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดทำ MOU รักษาความปลอดภัยครูและบุคลากร ร่วมกับ ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 ( 58)
41 8 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้นปฐมวัยได้เรียนรู้วิธีการทำกระทงจิ๋ว ( 54)
42 8 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ได้เรียนรู้วิธีการทำกระทงใบตอง ( 59)
43 7 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - สอนนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ( 55)
44 6 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวงกตบรรพต (วัดตาชี) ( 64)
45 3 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ( 53)
46 2 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 มาเยี่ยมโรงเรียน ( 57)
47 2 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ( 59)
48 1 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 59)
49 1 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรำมโนราห์ ( 66)
50 1 พฤศจิกายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี ได้ประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ( 61)
51 31 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ( 59)
52 13 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การทำโครงการ และการประเมินโครงการ ( 63)
53 12 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษา ( 66)
54 10 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม รวมพลคนยะลา2 ( 66)
55 10 ตุลาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ( 54)
56 29 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี เข้ารับรางวัลการประเมิน 12 นโยบาย เพชรเสมา ( 57)
57 27 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบเกียรติบัตรครูทรงคุณค่า อุทิศตนเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาชี ( 54)
58 23 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมกิจกรรม วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ( 53)
59 21 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - รับการประเมินนโยบายที่ 12 ก้าวไกลเทคโนโลยี ( 58)
60 20 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - ประเมินนโยบายข้อที่ 10 สร้างสรรค์ความร่วมมือ ( 66)
61 19 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม ประเมินเพชรเสมายะลา 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ( 66)
62 16 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคณะครูที่ได้รับรางวัล เพชรเสมา ยะลา 2 ( 63)
63 15 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำขนมทองม้วน ( 55)
64 14 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินนโยบายที่ 10 สร้างสรรค์ความร่วมมือ ( 56)
65 12 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ประเมินสัมฤทฺธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 69)
66 9 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ไอโอดีน ( 53)
67 9 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปูกระเบื้องให้กับห้องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเติมใหม่ ( 60)
68 8 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปูกระเบื้องห้องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 57)
69 8 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนการสอนชุมนุมขนมไทย ( 57)
70 7 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางอรทัย ไชยรัตนทอง ครูโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมินเพชรเสมายะลา 2 ( 55)
71 6 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ ( 68)
72 6 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมต้อนรับครูใหม่ ( 55)
73 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางสาวพัชรินทร์ สายนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมิน “เพชรเสมายะลา 2” ( 59)
74 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมิน”เพชรเสมายะลา2” ( 61)
75 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางสาวสูวัยบะห์ ดือราโซ ครูโรงเรียนบ้านตาชี รับการประเมิน “เพชรเสมายะลา2” ( 56)
76 5 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ปรับพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมปูกระเบื้อง ( 52)
77 26 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภาค โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ( 72)
78 26 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักศึกษามาติดเหล็กดัด ( 58)
79 23 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ( 57)
80 23 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ( 58)
81 23 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินนโยบายที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ในระดับศูนย์เครือข่าย ( 60)
82 19 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การแข่งขันกีฬา “จามจุรีเกมส์ 2565” ( 52)
83 19 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การแข่งขันส้มตำลีลา “จามจุรีเกมส์ 2565 ( 55)
84 18 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน “จามจุรีเกมส์” ( 56)
85 17 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณโรงเรียนบ้านปาแดรู ( 57)
86 17 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้ปกครองแต่ละสีร่วมกันจัดอัฒจันทร์เพื่อเตรียมพร้อมแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน ( 56)
87 16 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายพสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้า และบุคลากร มาช่วยยกแป้นบาสเกตบอล ( 52)
88 16 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ กำนันตำบลตาชี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และ ชรบ. ให้ความอนุเคราะห์เต้นท์ จำนวน 3 หลัง ( 52)
89 15 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ( 59)
90 15 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ ระดับศูนย์เครือข่าย ( 56)
91 14 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายสมพงศ์ มากแก้ว พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมีจิตอาสา มาช่วยปรับพื้นที่สนามกีฬา และทาสีเวที ( 50)
92 13 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักศึกษาวิชาช่างไฟฟ้า มาต่อระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน ( 56)
93 11 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การกลั่นกรองรายงานการประเมินครูเพชรเสมายะลา 2 ( 52)
94 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมยะหาลานธรรม ณ วัดยะหาประชาราม ( 63)
95 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ( 56)
96 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ( 57)
97 9 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 เยี่ยมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาชี ( 56)
98 8 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 51)
99 4 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ( 67)
100 4 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( 59)
101 3 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา - กิจกรรมกีฬาสีภายใน โ่รงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ( 65)
102 2 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการติดตั้งสายไฟภายในอาคารเรียน ( 57)
103 2 สิงหาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินครูเพชรเสมา ยะลา 2 ระดับศูนย์ฯเครือข่าย ( 51)
104 30 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ทหารพราน 4712 มาช่วยลงท่อระบายน้ำบริเวณหน้าอาคาร 017 ( 56)
105 27 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 53)
106 27 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรม อย.น้อย ที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี ( 55)
107 25 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการลมหายใจเพื่อน้องและ Zero Dropout ( 57)
108 21 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การดำเนินการต่อเติมอาคาร 017 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ ( 53)
109 21 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผลผลิตแตงกวาได้รับผล จากกิจกรรมเกษตรพอเพียง ( 59)
110 21 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ( 58)
111 19 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลทุเรียนสะเด็ดน้ำมีดแรก ( 57)
112 8 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ( 54)
113 8 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมการประชุมรวมพลคนรักกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ( 52)
114 7 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม ( 59)
115 6 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมในวันพระ ณ วัดบงกตบรรพต(วัดตาชี) ( 53)
116 6 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ( 54)
117 5 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุม ITA Online ( 67)
118 5 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - มอบเมล็ดพันธ์เกษตร ( 57)
119 5 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นิเทศชั้นเรียน ( 58)
120 1 กรกฎาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมสำรวจแววความสามารถพิเศษโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 60)
121 30 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 67)
122 29 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 50)
123 29 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ( 59)
124 28 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 63)
125 28 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 53)
126 28 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( 56)
127 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - วันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 56)
128 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรมภัยคุกคามทุกรูปแบบ ( 57)
129 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนเรียนเขื่อนบางลาง ( 53)
130 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ กำนันตำบลตาชีพร้อมด้วยทีมงานดำเนินการฉาบผนังอาคารเรียนที่ได้ต่อเติมจนแล้วเสร็จ ( 57)
131 27 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( 53)
132 24 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาชี ชมกิจกรรมการทำวุ้นของเด็กๆ ( 56)
133 24 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ( 60)
134 24 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 55)
135 23 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วิทยาลัยเทคนิคยะลา มาสำรวจสถานที่และวางแผนเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ( 54)
136 23 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลตาชี ( 54)
137 23 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนบ้านตาชี ( 56)
138 21 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมการปลูกผักของน้องอนุบาล ผสมดิน เอาดินใส่ถุง ปลูกผักกวางตุ้ง ( 56)
139 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะสู่ผู้ประกอบการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ( 63)
140 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การดำเนินการฉาบปูนผนังอาคารเรียน ( 52)
141 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ให้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ( 53)
142 20 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านตาชี ( 61)
143 18 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ทาสีอาคาร ป.1-ป2 โรงอาหาร และศาลานั่งเล่นจำนวน 4 หลัง ( 58)
144 17 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - บุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมกันทาสีอาคารอนุบาล ( 57)
145 16 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนบ้านตาชี ( 55)
146 15 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เจ้าหน้าที่ TOT สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ( 59)
147 15 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( 59)
148 15 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ( 52)
149 14 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนไปทำบุญ สวดมนต์ ถวายภัตราหารเพลให้กับพระสงฆ์ ณ วัดบงกตบรรพต (วัดตาชี) ( 61)
150 14 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี ( 59)
151 14 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมชุมนุมขนมไทย ( 57)
152 10 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยเอกไมตรี บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อยทหารพราน 4712 มอบหมายให้กำลังพลมาตัดผมให้กับนักเรียน ( 60)
153 10 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คุณพัชรี มั่นเรืองเดช ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาชี มอบหมายให้ผู้แทน(คุณน้า) มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 6 ทุน ( 58)
154 9 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาโรงเรียนบ้านตาชี ร่วมประชุมแบบออนไลน์ รายงานผลการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ( 51)
155 9 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( 54)
156 9 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ( 54)
157 8 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การหาเสียงการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี ( 51)
158 7 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ( 59)
159 7 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสะอาด ถูกหลักอนามัย และมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ( 51)
160 2 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ชุมนุมขนมไทย วันนี้เมนูข้าวต้มมัดกล้วยนางยา ( 58)
161 1 มิถุนายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันดื่มนมโลก" หรือ World Milk Day ( 58)
162 31 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงการปลูกผักสวนครัว ( 50)
163 30 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กำนันตำบลตาชี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ทีมงานช่างไฟ และ ผบ.ร้อย 4712 พร้อมกำลังพล มาช่วยเก็บสายไฟ ( 52)
164 26 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ( 56)
165 26 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ( 59)
166 26 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( 56)
167 25 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมให้ความรู้นักเรียน MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ( 52)
168 23 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอแสดงความชื่นชม คุณครูเกศินี บุรี อดีตครูโรงเรียนบ้านตาชี ( 59)
169 22 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ( 54)
170 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 20พ.ค.65 ( 62)
171 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - เปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2565 ( 59)
172 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดร.กีรติ จันทรมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 51)
173 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายจิรภัทธ์ ทองวิเศษ และเด็กหญิงจิราภรณ์ กลิ่นหอม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ( 58)
174 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 53)
175 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมวันสุดสัปดาห์ โรงเรียนบ้านตาชี ( 60)
176 20 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ( 54)
177 19 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ( 51)
178 18 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร พื้นที่เสี่ยงภัย จุดรวมพล พื้นที่ปลอดภัย และเส้นทางอพยพ ( 102)
179 18 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา เดินทางมามอบโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร ( 54)
180 18 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ทาสีห้องน้ำ และอาคารห้องสมุด ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 55)
181 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - วันที่ 13 พฤษภาคม​ 2565​ ครู บุคลากรโรงเรียน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ทหารพราน ชรบ และ ผู้ปกครอง​นักเรียน​ ในการพัฒนา​โรงเรียน​ ( 58)
182 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - 16 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ( 53)
183 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังสำราญ เปิดเรียนวันแรกได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม จาก ท่านรองผอ.เขต ดร. ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ และคณะติดตาม มาติดตามความพร้อมของการเปิดเรียนแบบ on-site ตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19 ( 61)
184 17 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ( 55)
185 15 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ( 53)
186 14 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ก่ออิฐ และลงท่อระบายน้ำให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 52)
187 13 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - พิธีลงนามสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU ) ( 58)
188 12 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เปิดเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ( 52)
189 12 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านตาชี ได้เปิดเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ( 57)
190 11 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุมกรรมการสถานศึกษา ( 52)
191 11 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565 ( 61)
192 11 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมการก่อนการเปิดเรียน ( 56)
193 10 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 10 เครื่อง ( 51)
194 9 พฤษภาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อเตรียมการก่อนเปิดเรียน ( 51)
195 28 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - รอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1443 ( 57)
196 21 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - 4ช่องทางการร้องเรียน ( 63)
197 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม School Mis ( 62)
198 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม รอมฏอนสัมพันธ์ ปี2565 ( 60)
199 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 ( 58)
200 8 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ( 60)
201 6 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 53)
202 4 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ปัจฉิมนิเทศ ( 60)
203 1 เมษายน 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาชี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ( 56)
204 31 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - ยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านวังสำราญ ( 66)
205 31 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมสรุปการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 และประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไป ( 54)
206 30 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - เข้าร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ต.ปะแต ( 57)
207 27 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - โครงการพัฒนาบุคลากร 23มี.ค.65 ( 60)
208 27 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 69)
209 23 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านสันติ - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 60)
210 23 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านสันติ - ผลการจัดกลุ่มโรงเรียนตามคะแนนเฉลี่ย รวม 4 วิชา การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ( 59)
211 18 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลตาชี ( 61)
212 17 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลตาชี ฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ( 60)
213 17 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - กิจกรรมวันสำเร็จระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บัณฑิตน้อย) ( 58)
214 17 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปาแดรู - ทัศนศึกษานักเรียน ( 57)
215 16 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การสอบวัดผล National test (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 58)
216 16 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 ( 54)
217 15 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - วันนี้ทางสพป.ยะลา เขต 2 นำโดย นายตอฮีรน หะยีเลาะแม พร้อมคณะกรรมการกำกับติดตามงานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯปีงบ 65 โรงเรียนบ้านวังสำราญ ( 57)
218 10 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี เยี่ยมแผนกช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคยะล ( 63)
219 10 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวสูวัยบ๊ะ ดือราโซ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตาชี ( 58)
220 9 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ติดตามการดำเนินงาน เงินอุดหนุนของ กศส จากเขตพื้นที่ ( 59)
221 7 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - กิจกรรมถอดบทเรียน 7มี.ค.65 ( 59)
222 7 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจกรรมถอดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ที่ประสบผลสำเร็จ ( 69)
223 7 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - กิจกรรมการถอดบทเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนบางลาง ( 55)
224 5 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สอบ RT ปีการศึกษา2564 ( 59)
225 5 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - นิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ( 57)
226 5 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - นิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ( 63)
227 4 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - ประมวลภาพ นักเรียนป.1 สอบRT ( 55)
228 3 มีนาคม 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - สอบ RT นักเรียน ป.1 ( 58)
229 3 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ( 55)
230 3 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านสันติ - ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT). ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 71)
231 1 มีนาคม 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - มอบเงินอาหารกลางวัน ( 50)
232 26 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ประชุมโครงการโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคใต้ “การถอดบทเรียนระดับภูมิภาค” โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2 ( 58)
233 25 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - นักเรียนชั้น ป.4 ได้เข้าทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ( 57)
234 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านบายอ - รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ( 63)
235 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ( 65)
236 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สนามสอบสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ( 62)
237 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนเขื่อนบางลาง - โรงเรียนเขื่อนบางลางได้ดำเนินการทดสอบ ด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ( 53)
238 24 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การทดสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ปีการศึกษา 2565 ( 53)
239 23 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การทดสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ปีการศึกษา 2565 ( 59)
240 23 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนบ้านตาชี ได้ดำเนินการระบบกระจายเสียงตามสาย ( 62)
241 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สวนเศรษฐกิจพอเพียง ( 63)
242 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนสามัคคี - ทดสอบ ( 61)
243 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 - จัดสนามสอบวัดมาตรฐานความรู้ชั้นปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( 59)
244 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านลากอ - อบรมโครงการ “การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม ( 61)
245 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านหลักเขต - กอบรม สื่อคิดวิเคราะห์ วิธีใช้สื่อ Coding & Robot และเขียนโปรแกรม Coding & Ronot ระดับประถมศึกษา ( 61)
246 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านละแอ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา ( 59)
247 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านปะแต - สัมพันธ์ชุมชน ( 55)
248 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว - ประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ( 60)
249 21 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) - เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพป.ยะลา เขต 1 ( 50)
250 21 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - สุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียน และบุคลากร ( 53)
251 18 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ครบรอบ 91 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านตาชี ( 68)
252 18 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบาโร๊ะ ตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว ( 66)
253 17 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว - กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ( 53)
254 17 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ - การประกวดยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ประจำปี 2565 ( 58)
255 16 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เตรียมงาน จัดเต้นท์และโต๊ะเตรียมงาน เพื่อจัดงาน 91ปีวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านตาชี ( 55)
256 16 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - วันมาฆบูชา ( 55)
257 14 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านลือเน็ง - ประชุมครูครั้งที่ 4/2565 ( 54)
258 14 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านบาจุ - โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( 61)
259 13 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง - บรรยากาศการทดสอบทางการศึกษา​ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-Net)​ ( 59)
260 12 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านป่าหวัง - การสอบ O-net 2564 ( 61)
261 12 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา - สอบ O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 ( 58)
262 12 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 59)
263 10 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตันหยง - โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ( 58)
264 9 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านวังสำราญ - โรงเรียนบ้านวังสำราญรับการประเมินเพื่อขอเปิดเรียน Onsite ( 55)
265 9 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - คุณครูนูรีซา มะลี ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ได้ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย ( 53)
266 8 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ 1 ชุด ชั้นวางของ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 56)
267 7 กุมภาพันธ์ 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 55)
268 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - สาธิตวิธีการเก็บเห็ด ( 56)
269 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ดำเนินงานในการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและซ่อมแซมส่วนที่ผุพัง จำนวน 2 หลัง ( 55)
270 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เรียนรู้ในหลักการทำเกษตรปลูกผัก เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด ( 53)
271 31 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เกษตรอำเภอยะหา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 59)
272 28 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นายปรีชา สุกใส พร้อมด้วยนางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ( 51)
273 27 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี มาตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ( 57)
274 26 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ร้อยตรีคเณศ พิชิตวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฮังการี และดำเนินกาตัดแต่งกิ่งต้นมะขาม ปรับปรุงศาลา ( 61)
275 25 มกราคม 2565
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 - พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลเด็กและเยาวชนเีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ( 63)
276 25 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การจัดการเรียนการสอนแบบ New normal ( 53)
277 25 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประมงอำเภอยะหา เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาชี ( 54)
278 21 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - กิจวัตรประจำวัน ช่วงเช้าของนักเรียน ( 55)
279 21 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ประชุมร่วมกับประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ( 53)
280 20 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - เตรียมแปลงผักเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว #โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตาชี ( 51)
281 19 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพเกรดคอมพิวเตอร์ มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านตาชี ( 51)
282 17 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การเปิดเรียนแบบ on-site วันแรกของโรงเรียนบ้านตาชี ( 54)
283 13 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - ครูภาควิชาช่างเทคนิคการเชื่อมและการผลิต เข้ามาดูหน้างานและหารือถึงรายละเอียดความต้องการในการดำเนินการจัดทำโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารสำหรับนักเรียน ( 55)
284 12 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานครบรอบ 91 ปี โรงเรียนบ้านตาชี ( 57)
285 8 มกราคม 2565
 โรงเรียนท่าละมัย - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ( 61)
286 7 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - มอบกระเช้าและขอคำอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ ( 56)
287 5 มกราคม 2565
 โรงเรียนบ้านตาชี - นำกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่หน่วยงาน ( 53)
288 27 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 - มอบเงินอาหารกลางวันและอาหารเสริม ( 152)
289 17 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนบ้านนิบง - กิจกรรมอบรม การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ( 149)
290 11 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนบ้านนิบง - มอบเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค ให้แก่นักเรียนที่มีรายชื่อ ประจำปีการศึกษา 2564 และเงินอาหารกลางวัน ( 72)
291 4 สิงหาคม 2564
 โรงเรียนบ้านยือนัง - การแจกอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ( 72)
292 14 มิถุนายน 2564
 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) - การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และรับนโยบายการจัดการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ ( 142)
293 2 มิถุนายน 2564
 โรงเรียนบ้านลากอ - มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ( 77)
294 5 เมษายน 2564
 โรงเรียนบ้านพงกูแว - กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( 57)
295 26 มีนาคม 2564
 โรงเรียนอาสินศึกษา - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 ( 61)
296 12 มีนาคม 2564
 โรงเรียนบ้านป่าหวัง - นายฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวัง ได้เข้าไปเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปิดค่ายติวเข้มพิชิต O-NET 63 ( 103)
297 9 มีนาคม 2564
 โรงเรียนบ้านกาโสด - วันอังคาร ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นางสาวภัทรชรี หนูแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาโสดพร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเคาะประตู เยี่ยมบ้านนักเรียน ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2563 ( 72)
298 4 มีนาคม 2564
 โรงเรียนบ้านป่าหวัง - แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 61)
299 27 กุมภาพันธ์ 2564
 โรงเรียนบ้านนิบง - สอบประเมินคุณภาพอิสลามศึกษา (IslamicNationalEducational Test : I-Net) ( 62)