สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี
  • 95020071 โรงเรียนบ้านตาชี
  • 25 พฤศจิกายน 2565
  • 66

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี โดยมีนายอิสเหาะ แมดือราแม ประธานศูนย์ฯ และคณะกรรมการร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับศูนย์เครือข่ายต่อไป

ภาพประกอบ