สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

การตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  • 95020084 โรงเรียนสามัคคี
  • 26 พฤษภาคม 2566
  • 43

                เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพารีดี ลาบูอาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคี ได้ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ แสงโสม รองผู้อำนวยการ สพป. ยะลา เขต 2 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และได้มีการจัดทำบันทึก (MOU) ในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคี ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลา

                 โรงเรียนสามัคคี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ภาพประกอบ