สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

***การอบรมการสอนจินตคณิต***
  • 95020084 โรงเรียนสามัคคี
  • 12 พฤษภาคม 2566
  • 19

***การอบรมการสอนจินตคณิต***

               เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายพารีดี ลาบูอาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคี เข้ารับการอบรม จินตคณิต เรียนรู้เรื่องลูกคิด การเพิ่มลดโดยตรงบนลูกคิด สูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Brain Training จินตคณิต  เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการสอนจินตคณิต แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคี ในปีการศึกษา 2566 

  โรงเรียนสามัคคี ขอขอบคุณสถาบัน Brain Training จินตคณิต ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมในครั้งนี้ ให้ผ่านไปด้วยดีทุกประการ

ภาพประกอบ