สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

BBL Samakkhee School
  • 95020084 โรงเรียนสามัคคี
  • 18 พฤษภาคม 2566
  • 19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคี ได้ดำเนินจัดกิจกรรมทาสีในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่แก่นักเรียน 

ภาพประกอบ