สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้บริหาร

นายนิรุตต์ เข็มเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 092-282-3959  อีเมล์ : -
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9596-7238
อีเมล์ : tohiron.h@yala2.go.th
นายวรวิทย์ มัจฉา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 084-861-4716
อีเมล์ : worawit.m@yala2.go.th
ดร.ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 086-488-7674
อีเมล์ : nasiphat.s@yala2.go.th
ดร.ธัญชนก บรรยง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 081-738-4601
อีเมล์ : -