สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.กีรติ จันทรมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 0967368270  อีเมล์ : keerati.j@yala2.go.th
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9596-7238
อีเมล์ : tohiron.h@yala2.go.th
นายวรวิทย์ มัจฉา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 084-861-4716
อีเมล์ : worawit.m@yala2.go.th
นายสุคันธชาติ ขันศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 0610832041
อีเมล์ : sukantachat.k@yala2.go.th
นายพิพัฒน์ แสนโสม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ : 061-340-7302
อีเมล์ : pipat.s@yala2.go.th