สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน/เครือข่าย

ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง โรงเรียน ผู้อ่าน
1 21 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านละแอ โรงเรียนบ้านละแอ 180
2 14 ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-รร.ราษฎร์อุทิศปูแล โรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล) 143
3 8 ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -รร.บ้านบาเจาะ โรงเรียนบ้านบาเจาะ 119
4 8 ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-รร.บ้านเจาะตาแม โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 133
5 7 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 รร.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) โรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล) 141
6 4 ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -รร.บ้านบายอ โรงเรียนบ้านบายอ 131
7 4 ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-รร.บ้านรัตนา โรงเรียนบ้านรัตนา 62
8 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 62
9 30 ตุลาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านบางลาง 66
10 30 เมษายน 2563 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฝาเหล็ก โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 61
11 10 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านลากอ 63
12 7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 (อาคาร 4) และอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 (อาคาร 3) โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 64