สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน/เครือข่าย

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 รร.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)

 

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 รร.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)

News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 141
  • ผู้ลงข่าว: Admin เขตพื้นที่
  • โรงเรียน: โรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล)
  • เมื่อวันที่: 7 ธันวาคม 2563
ข่าว/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ ของโรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล)