สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียน/รับคำปรึกษา

  1. 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ)
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ชั้น 3 กลุ่มกฎหมายและคดี
  2. 2. ทางโทรศัพท์
    สายตรงนิติกร 073289412 ต่อ 114
  3. 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือ
    ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130