สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
บริเวณโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7328-9412
หมายเลขโทรสาร 0-7328-9165
เว็บไซต์ http://www.yala2.go.th
E-mail address: yala2@outlook.com, info@yala2.go.th


ติอต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ 0-7328-9412 ต่อ 202
กลุ่มนโยบายและแผน 0-7328-9412 ต่อ 302
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-7328-9412 ต่อ 301
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-7328-9412 ต่อ 601
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 0-7328-9412 ต่อ 501
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0-7328-9412 ต่อ 201
หน่วยตรวจสอบภายใน 0-7328-9412 ต่อ 801
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0-7328-9412 ต่อ 401
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-7328-9412
กลุ่มกฎหมายและคดี 0-7328-9412 ต่อ 114
ศูนย์อิสลามศึกษา 0-7328-9412 ต่อ 701
หน้าห้อง ผอ.สพป.ยล.2 0-7328-9412 ต่อ 111
ห้องแม่บ้าน 0-7328-9412 ต่อ 222