สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind
  • เงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเบิกเป็นเงินสดได้ครั้งละไม่เกินจำนวนเงินเท่าไรคะ

    จากโรงเรียนบ้านบาละ

    นางสาวนูซาวาตี มะกาเจ 19 มิถุนายน 2565 218

  • ดร.อาดุลย์ พรมแสง

    สำรองจ่ายได้ ไม่เกิน 50,000 บาท

    21 มิถุนายน 2565