สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind
footer-logo

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
บริเวณโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ หมู่ที่ 2
ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา 95130.