สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง กลุ่ม ผู้อ่าน
1 31 มกราคม 2566 Q&A เรื่องการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร กลุ่มกฏหมายและคดี 14
2 26 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 35
3 12 มกราคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 27
4 23 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 149
5 22 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 114
6 21 ธันวาคม 2565 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 461
7 14 ธันวาคม 2565 การดำเนินการได้มา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 82
8 14 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 156
9 13 ธันวาคม 2565 งบทดลอง พ.ย.65 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 66
10 1 ธันวาคม 2565 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลา กลุ่มกฏหมายและคดี 93
11 18 พฤศจิกายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) กลุ่มกฏหมายและคดี 58
12 18 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปี การศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 46
13 15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่องการขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 53
14 15 พฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 38
15 26 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 68
16 20 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 96
17 18 ตุลาคม 2565 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2565 กลุ่มกฏหมายและคดี 53
18 17 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 89
19 12 ตุลาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 58
20 12 ตุลาคม 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 41
21 16 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 161
22 16 กันยายน 2565 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “เพชรเสมายะลา 2” ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 56
23 13 กันยายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 47
24 12 กันยายน 2565 ประกาศ สพป.ยะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 113
25 9 กันยายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ลงโทษเกินกว่าเหตุ) กลุ่มกฏหมายและคดี 55
26 31 สิงหาคม 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) กลุ่มกฏหมายและคดี 65
27 29 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 185
28 25 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 59
29 18 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 62
30 15 สิงหาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 39
31 12 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 67
32 10 สิงหาคม 2565 เกณฑ์การแข่งขันมหกรรมวิชการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 68
33 20 กรกฎาคม 2565 การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 83
34 20 กรกฎาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 40
35 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 81
36 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 76
37 24 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 78
38 24 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 64
39 21 มิถุนายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : เกี่ยวกับการเงินและบัญชี) กลุ่มกฏหมายและคดี 57
40 20 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 85
41 17 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 57
42 17 มิถุนายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 48
43 8 มิถุนายน 2565 คู่มือการประเมิน รางวัล "เพชรเสมายะลา 2" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 50
44 6 มิถุนายน 2565 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA) กลุ่มบริหารงานบุคคล 98
45 6 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 55
46 6 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 75
47 31 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแลแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 61
48 19 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเเพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ Aksorn On-Learn กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42
49 17 พฤษภาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 51
50 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 73
51 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป..ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 72
52 27 เมษายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 73
53 26 เมษายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : ความผิดเกี่ยวกับการคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ) กลุ่มกฏหมายและคดี 56
54 22 เมษายน 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 38
55 21 เมษายน 2565 แจ้งการโอนเงินรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 41
56 19 เมษายน 2565 ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ กลุ่มอำนวยการ 44
57 11 เมษายน 2565 การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มอำนวยการ 50
58 11 เมษายน 2565 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ6เดือนปี65 กลุ่มกฏหมายและคดี 59
59 11 เมษายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 49
60 11 เมษายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 82
61 31 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 34
62 30 มีนาคม 2565 ประกาศผลการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษาโดยใช้ Google Site ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 48
63 24 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 37
64 16 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 85
65 15 มีนาคม 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 46
66 15 มีนาคม 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ เงินเดือนจ้างเหมาธุรการ 9000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 38
67 15 มีนาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 39
68 14 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 38
69 8 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 40
70 2 มีนาคม 2565 วันสั่งโอนบัญชีรายการจ่ายตรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 39
71 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 80
72 15 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 49
73 11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ซ. 2564 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 148
74 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 94
75 4 กุมภาพันธ์ 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : ขาดราชการใครว่าไม่สำคัญ) กลุ่มกฏหมายและคดี 84
76 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 94
77 17 มกราคม 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 48
78 10 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 223
79 10 มกราคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 40
80 6 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 50
81 23 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 78
82 21 ธันวาคม 2564 ตำแหน่งว่างและมาตรฐานความต้องการวิชาเอก และสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ของสถานศึกษา สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 168
83 20 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว กลุ่มอำนวยการ 59
84 15 ธันวาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 35
85 14 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 73
86 3 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานณการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 70
87 24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 161
88 16 พฤศจิกายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 44
89 10 พฤศจิกายน 2564 การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 43
90 10 พฤศจิกายน 2564 การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ 52
91 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 91
92 2 พฤศจิกายน 2564 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 167
93 29 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 96
94 29 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 106
95 28 ตุลาคม 2564 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 67
96 25 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 56
97 15 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 59
98 15 ตุลาคม 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 49
99 15 ตุลาคม 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 53
100 28 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 58
101 27 กันยายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 436
102 16 กันยายน 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 50
103 13 กันยายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สพป.ยะลา เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 284
104 10 กันยายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล เพชรเสมายะลา 2 ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 89
105 20 สิงหาคม 2564 เกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 93
106 19 สิงหาคม 2564 คู่มือการใช้ OBEC CONTENT CENTER กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 90
107 13 สิงหาคม 2564 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 349
108 13 สิงหาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 44
109 8 กรกฎาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 53
110 29 มิถุนายน 2564 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกบุคคลและประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 52
111 18 มิถุนายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 49
112 8 มิถุนายน 2564 เอกสารที่ต้องส่งประกอบ เพื่อขอรับทุนการศึกษาเยียวยารายปีต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 45
113 7 มิถุนายน 2564 ประกาศศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง เรื่อง ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและรายชื่อผู้ที่ได้รับการโอนโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 56
114 12 พฤษภาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 55
115 7 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น สังกัด สพป.ยะลา 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 66
116 16 เมษายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 42
117 23 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่ื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ยะลา 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 80
118 22 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 58
119 15 มีนาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 35
120 15 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 68
121 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพป.ยะลา2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 95
122 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 90
123 16 กุมภาพันธ์ 2564 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 52
124 16 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 40
125 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 71
126 27 มกราคม 2564 ประกาศสพป.ยะลา เขต 2 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรผู้ได้รับผลกระทบสื่บเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 56
127 22 มกราคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 47
128 14 มกราคม 2564 ประกาศ สพป.ยะลา เขต 2 เรื่ื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 81
129 13 มกราคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 35
130 9 กันยายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 398 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 49
131 17 สิงหาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 32 ค (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 47
132 18 มิถุนายน 2562 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิขาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" กลุ่มบริหารงานบุคคล 42
133 18 มิถุนายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน" รุ่นที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 34
134 14 มิถุนายน 2562 การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 37
135 13 มิถุนายน 2562 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 48
136 13 มิถุนายน 2562 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 33
137 12 มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 48
138 29 พฤษภาคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 48
139 24 พฤษภาคม 2562 ผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 38
140 17 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 38
141 15 พฤษภาคม 2562 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ที่ 200/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 46
142 10 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 39
143 15 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 37
144 28 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 42
145 25 ธันวาคม 2561 คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 36
146 19 ธันวาคม 2561 นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 58
147 14 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 34