สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

การดำเนินการได้มา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ขอประชาสัมพันธ่เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามประกาศฯ

ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแสดงความจำนงพร้อมทั้งกรอกข้อมูลประวัติ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 81
  • ผู้ลงข่าว: นางสาววันบัลกีส อีนดือเระ
  • กลุ่ม: กลุ่มอำนวยการ
  • เมื่อวันที่: 14 ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของกลุ่มอำนวยการ