สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 26
  • ผู้ลงข่าว: นายฮุสเซ็น เจะโซะ
  • กลุ่ม: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • เมื่อวันที่: 12 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง ผู้อ่าน
1 13 ธ.ค. 2565 งบทดลอง พ.ย.65 66
2 15 พ.ย. 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่องการขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 53
3 15 พ.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565 38
4 12 ต.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 58
5 12 ต.ค. 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 41
6 13 ก.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 47
7 15 ส.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 39
8 20 ก.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 40
9 17 มิ.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 48
10 17 พ.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565 51
11 22 เม.ย. 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 38
12 21 เม.ย. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565 41
13 11 เม.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 49
14 31 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 34
15 24 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 37
16 16 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 85
17 15 มี.ค. 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 46
18 15 มี.ค. 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ เงินเดือนจ้างเหมาธุรการ 9000 38
19 15 มี.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 39
20 8 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 40
21 2 มี.ค. 2565 วันสั่งโอนบัญชีรายการจ่ายตรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 39
22 15 ก.พ. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 49
23 17 ม.ค. 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 48
24 10 ม.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 40
25 15 ธ.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 35
26 16 พ.ย. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 44
27 15 ต.ค. 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 49
28 15 ต.ค. 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 53
29 16 ก.ย. 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 50
30 13 ส.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 44
31 8 ก.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 53
32 18 มิ.ย. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 49
33 12 พ.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 55
34 16 เม.ย. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 42
35 15 มี.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 35
36 16 ก.พ. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 40
37 13 ม.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 35
38 12 มิ.ย. 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 48
39 29 พ.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 48
40 24 พ.ค. 2562 ผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 38
41 17 พ.ค. 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 38
42 10 เม.ย. 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 39