สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 115
  • ผู้ลงข่าว: นูรุลฮูดา มามุ
  • กลุ่ม: กลุ่มกฏหมายและคดี
  • เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของกลุ่มกฏหมายและคดี
ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง ผู้อ่าน
1 8 พ.ค. 2566 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน) 148
2 25 เม.ย. 2566 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 141
3 7 เม.ย. 2566 ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พ.ศ. 2566 102
4 21 มี.ค. 2566 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน) 110
5 20 ก.พ. 2566 มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด 133
6 20 ก.พ. 2566 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 115
7 20 ก.พ. 2566 มาตรการป้องกันการรับสินบน 113
8 20 ก.พ. 2566 หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 111
9 31 ม.ค. 2566 Q&A เรื่องการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร 136
10 1 ธ.ค. 2565 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลา 206
11 18 พ.ย. 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) 175
12 18 ต.ค. 2565 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2565 177
13 9 ก.ย. 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ลงโทษเกินกว่าเหตุ) 153
14 31 ส.ค. 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) 186
15 21 มิ.ย. 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : เกี่ยวกับการเงินและบัญชี) 162
16 26 เม.ย. 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : ความผิดเกี่ยวกับการคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ) 164
17 11 เม.ย. 2565 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ6เดือนปี65 174
18 4 ก.พ. 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : ขาดราชการใครว่าไม่สำคัญ) 206