สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 74
  • ผู้ลงข่าว: นายฮุสเซ็น เจะโซะ
  • กลุ่ม: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • เมื่อวันที่: 12 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง ผู้อ่าน
1 10 เม.ย. 2566 งบทดลองประจำเดือน มี.ค. 66 108
2 13 มี.ค. 2566 รายงานงบทดลอง ก.พ.66 138
3 14 ก.พ. 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 117
4 12 ม.ค. 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 136
5 13 ธ.ค. 2565 งบทดลอง พ.ย.65 175
6 15 พ.ย. 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่องการขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 163
7 15 พ.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565 147
8 12 ต.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 164
9 12 ต.ค. 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 148
10 13 ก.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 156
11 15 ส.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 146
12 20 ก.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 147
13 17 มิ.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 166
14 17 พ.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565 175
15 22 เม.ย. 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 143
16 21 เม.ย. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565 145
17 11 เม.ย. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 157
18 31 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 138
19 24 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 140
20 16 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 192
21 15 มี.ค. 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 155
22 15 มี.ค. 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ เงินเดือนจ้างเหมาธุรการ 9000 144
23 15 มี.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 150
24 8 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า 143
25 2 มี.ค. 2565 วันสั่งโอนบัญชีรายการจ่ายตรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 142
26 15 ก.พ. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 159
27 17 ม.ค. 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 168
28 10 ม.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 144
29 15 ธ.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 138
30 16 พ.ย. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 162
31 15 ต.ค. 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 233
32 15 ต.ค. 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 162
33 16 ก.ย. 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 156
34 13 ส.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 146
35 8 ก.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 157
36 18 มิ.ย. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 185
37 12 พ.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 178
38 16 เม.ย. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 147
39 15 มี.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 140
40 16 ก.พ. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 144
41 13 ม.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 139
42 12 มิ.ย. 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 161
43 29 พ.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 207
44 24 พ.ค. 2562 ผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 141
45 17 พ.ค. 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 144
46 10 เม.ย. 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 149