สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน/เครือข่าย

ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง โรงเรียน ผู้อ่าน
1 26 เมษายน 2565 สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนบ้านบายอ 157
2 21 เมษายน 2565 4ช่องทางการแจ้งเหตุ โรงเรียนบ้านปะแต 104
3 21 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติ โรงเรียนบ้านสันติ 135
4 20 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนบ้านสันติ ปีรการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสันติ 122
5 17 มีนาคม 2565 ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลตาชี ฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 โรงเรียนบ้านตาชี 101
6 3 มีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายพารีดี ลาบูอาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT). ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ ตามคำสั่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ เแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับสนามสอบ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านสันติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านสันติ 169
7 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 66
8 22 กุมภาพันธ์ 2565 สัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปะแต 77
9 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตาชี 85
10 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านตันหยง 65
11 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี การศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) 66
12 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านลากอ 85
13 22 กุมภาพันธ์ 2565 การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 73
14 18 กุมภาพันธ์ 2565 ิประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานด้านหลักสูตรตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2565 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 69
15 3 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 61