สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน/เครือข่าย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายพารีดี ลาบูอาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT). ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ ตามคำสั่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ เแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับสนามสอบ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านสันติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://web.facebook.com/profile.php?id=100014865934024&__cft__[0]=AZXqhDUivu3kcNO58HiRkqK9TycR4IdWVNLAemc2vCjcGqB0G_RqejrAH3vkOr3whRMerGY4fT5MBeOvRwGF2wpmIfIwdz63cMDAs0dYvGoQlLxazYy_0sqhJXW6mm8fN5TCIOzPBAumcL62SPNyNCzU&__tn__=-UC%2CP-R

++ No Attachments ++
News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 168
  • ผู้ลงข่าว: 95020021 โรงเรียนบ้านสันติ
  • โรงเรียน: โรงเรียนบ้านสันติ
  • เมื่อวันที่: 3 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของโรงเรียนบ้านสันติ