สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน/เครือข่าย

4ช่องทางการแจ้งเหตุ

++ No Attachments ++
News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 22
  • ผู้ลงข่าว: 95020079 โรงเรียนบ้านปะแต
  • โรงเรียน: โรงเรียนบ้านปะแต
  • เมื่อวันที่: 21 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของโรงเรียนบ้านปะแต
ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง ผู้อ่าน
1 22 ก.พ. 2565 สัมพันธ์ชุมชน 25