สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบันนังสตา มี  8  โรงเรียน

นายพีรดนย์ การดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.

โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.

หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ บ้านบันนังสตา

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-289-441   082-826-8135

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวภัทรนรินทร์ โรจน์ศิริตระกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวัง

โรงเรียนบ้านป่าหวัง

หมู่ที่ 1 ถนนใต้ร่มเย็น 3 บ้านป่าหวัง

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-289-572   087-297-4340

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายมาหะมะ ยะลา

รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน

โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 8 บ้านลูโบะบาตู

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-826   084-300-0625

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวยามีล๊ะ หะรง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

หมู่ที่ 3 ถนนสุขยางค์ บ้านเงาะกาโป

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-289-442   086-287-5917

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสุวัฒนา ทวีสันทนีนุกูล

รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังกูแว

โรงเรียนบ้านบันนังกูแว

หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูแว

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-823   083-398-9299

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นางนารถฤดี ชอบทำเหมือน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง

โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง

หมู่ที่ 9 ถนนสุขยางค์ บ้านเจาะปันตัง

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-289-573   084-858-5915

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวภัทรชรี หนูแพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาโสด

โรงเรียนบ้านกาโสด

หมู่ที่ 5 ถนนสุขยางค์ บ้านกาโสด

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-735   095-201-8576

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางฮายาตี มามะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารทิพย์

โรงเรียนบ้านธารทิพย์

หมู่ที่ 6 ถนนสาย 9 บ้านบือซู

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-281-081   087-292-2940

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน