สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากาบัง มี  4  โรงเรียน

นายมูฮำหมัดบูคอรี มะแอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังดามา

โรงเรียนบ้านบันนังดามา

หมู่ที่ 1 บ้านบันนังดามา

ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

073-258-092   092-298-4669

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวนูรฮายาตี ทิวาสมาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบง

โรงเรียนบ้านนิบง

หมู่ที่ 2 บ้านนิบง

ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

073-239-143   087-286-4672

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวริฟอัต ยีปาโละ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง

หมู่ที่ 3 บ้านลูโบ๊ะปันยัง

ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

073-239-170   098-010-4855

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นายมัตรอวี บือราเฮง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือนัง

โรงเรียนบ้านยือนัง

หมู่ที่ 4 บ้านยือนัง

ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

073-258-016   087-296-7514

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน