สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนบางลาง มี  8  โรงเรียน

นายฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนบางลาง

โรงเรียนเขื่อนบางลาง

หมู่ที่ 1 ถนนศรีบางลาง บ้านเขื่อน

ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-281-079   086-298-6706

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสีตีปาตีเมาะ สะโต

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ

โรงเรียนบ้านสันติ

หมู่ที่ 2 บ้านสันติ 1

ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-740   084-081-4532

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายรุสลัน กาซอ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9

หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม

ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-798   084-437-8257

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายฉลอง ไหมคง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลองชัย

โรงเรียนบ้านฉลองชัย

หมู่ที่ 4 บ้านฉลองชัย

ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-763   087-298-0695

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวนิสิตา นารีหวานดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง

โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง

หมู่ที่ 3 ถนนสุขยางค์ บ้านตังกาเด็ง

ตำบลถ้ำทะลุ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-261-174   088-399-8373

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอับดุลรอห์มัน บาเน็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลาง

โรงเรียนบ้านบางลาง

หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงนากอ

ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

089-869-2641

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอดินันท์ สำเร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาเจาะ

โรงเรียนบ้านบาเจาะ

หมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ

ตำบลหมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-726   081-095-9809

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวชฎาธาร หมานสะยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคู

โรงเรียนบ้านสาคู

หมู่ที่ 4 บ้านบียอ

ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

088-393-1662

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน