สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลิ่งชัน มี  10  โรงเรียน

นายอับดุลวาหะ นีระฮิง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

หมู่ที่ 1 ถนนสุขยางค์ บ้านตะบิงติงงี

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-282-124   083-304-7079

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวรินลณี กาเต๊ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือลอง

โรงเรียนบ้านกือลอง

หมู่ที่ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ บ้านกือลอง

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-261-622   065-053-7403

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายมะสอและ ดอเลาะอาลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว

หมู่ที่ 3 บ้านลิเง๊ะ

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-360-518   087-475-7856

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวจินตนา คชกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1

หมู่ที่ 6 ถนนประชาสงเคราะห์ บ้านนิคม

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-261-611   091-046-3458

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวนูรียะห์ หะแว

รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5

หมู่ที่ 4 บ้านบายิ

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-219-215   088-645-453

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวพิมล สยมภาค

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6

หมู่ที่ 10 บ้านหาดทราย

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-796   083-185-6743

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายมานะชัย บุณพิพัฒน์

ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10

หมู่ที่ 10 ถนนประชาสงเคราะห์ บ้านเขาน้ำตก

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-360-551   081-275-4360

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวเสาวนี บุญพิพัฒน์

ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11

หมู่ที่ 5 บ้านตาเอียด

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-720-054   087-836-1644

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวซากียะห์ ปูตะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี

หมู่ที่ 8 บ้านจาเราะปีแซคละ

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-282-182   089-299-8947

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสุกัญญา แสงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา

โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา

หมู่ที่ 9 บ้านคีรีลาด

ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

083-651-7299

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน