สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะปูเต๊ะ มี  7  โรงเรียน

นางสาวรอสะนะห์ มูเซะ

ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3

หมู่ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ 3 บ้านกม.26 นอก

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-219-028   080-138-9853

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวเสาวภางค์ มโนภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13

หมู่ที่ 7 บ้านซอยเหมือง

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

089-595-5460

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางพิไลลักษณ์ สุขเทพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ

โรงเรียนบ้านทำนบ

หมู่ 5 ถนนสุขยางค์ บ้านทำนบ

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-283-086   080-540-0678

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอดินันท์ คาริม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ

หมู่ที่ 4 ถนนสุขยางค์ บ้านตาเนาะปูเต๊ะ

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-289-002   080-710-9028

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอาหามะ ราแดง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

หมู่ที่ 9 ถนนสุขยางค์ บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-283-089   086-289-9303

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายจร แก้วหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2

หมู่ที่ 2 บ้านกม.26 ใน

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-201-755   081-648-2941

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นายสมพงศ์ สุขมล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรานอ

โรงเรียนบ้านรานอ

หมู่ที่ 3 ถนนสุขยางค์ บ้านกาสัง

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

073-283-087   087-296-1279

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน