สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาโร๊ะ มี  5  โรงเรียน

นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล)

โรงเรียนราษฏร์อุทิศ (ปูแล)

หมู่ที่ 1 บ้านปูแล

ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-291-281   081-277-7818

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางวาริน ชูสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง

โรงเรียนบ้านตันหยง

หมู่ที่ 2 บ้านตันหยง

ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-218-600   086-285-3685

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลีตอ

โรงเรียนบ้านลีตอ

หมู่ที่ 3 บ้านลีตอ

ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-360-549   087-294-1916

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายเอกพงษ์ ศรีสุวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ)

โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ)

หมู่ที่ 5 ถนนยะหา-ปะแต บ้านซีเซะ

ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-291-273   087-287-6035

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางวาริน ชูสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง

โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง

หมู่ที่ 7 บ้านเตียง

ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-218-600   086-285-3685

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน