สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละแอ-บาโงยซิแน มี  5  โรงเรียน

นายประภาส ชูปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน

โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน

หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยซิแน

ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-250-299   087-295-7203

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอาซิ เพ็ญรดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซีเยาะ

โรงเรียนบ้านซีเยาะ

หมู่ที่ 5 บ้านซีเยาะ

ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

089-975-2604

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอามีน อัลบุษรา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละแอ

โรงเรียนบ้านละแอ

หมู่ที่ 1 บ้านละแอ

ตำบลละแอ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-291-348   089-978-5965

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางมารีน่า สะนี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสำราญ

โรงเรียนบ้านวังสำราญ

หมู่ที่ 4 บ้านกูแบรายอ

ตำบลละแอ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-201-821   073-201-821

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายมะสุกรี ลีปะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา

โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา

หมู่ที่ 2 บ้านตาเป๊าะ

ตำบลละแอ  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-216-307   082-135-1595

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน