สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากาตอง-ตาชี มี  5  โรงเรียน

นายอิสเหาะ แมดือราแม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาแดรู

โรงเรียนบ้านปาแดรู

หมู่ที่ 1 ถนนยะหา-สะบ้าย้อย บ้านปาแดรู

ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-265-055   081-094-0432

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะตาแม

โรงเรียนบ้านเจาะตาแม

หมู่ที่ 4 ถนนพงกูแว-เจาะตาแม บ้านเจาะตาแม

ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95130

073-239-265   089-125-5374

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายบูหมัด สลำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ

โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ

หมู่ที่ 3 บ้านเกะฆลูโฆ

ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-360-545   084-398-6676

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายวันอับดุลเราะฮ์มาน เจะเต๊ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาตอง

โรงเรียนบ้านกาตอง

หมู่ที่ 2 บ้านกาตอง

ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-239-353   087-287-3616

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาชี

โรงเรียนบ้านตาชี

หมู่ที่ 2 บ้านออก

ตำบลตาชี  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-271-104   097-347-3825

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน