สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะแต มี  7  โรงเรียน

นายพรชัย มณีรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะแต

โรงเรียนบ้านปะแต

หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต

ตำบลปะแต  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-205-053   081-099-8962

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอภินันต์ ติงสง่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบายอ

โรงเรียนบ้านบายอ

หมู่ที่ 1 บ้านบายอ

ตำบลปะแต  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-360-516   093-670-7395

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสะปีน๊ะ อายะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือเน็ง

โรงเรียนบ้านลือเน็ง

หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง

ตำบลปะแต  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-205-178   087-990-2326

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายวาริด ขำนุรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาจุ

โรงเรียนบ้านบาจุ

หมู่ที่ 5 บ้านบาจุ

ตำบลปะแต  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-205-179   073-205-179

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางซาณีตา สามะเด็ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าละมัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าละมัย

โรงเรียนท่าละมัย

หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม

ตำบลปะแต  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-205-180   089-296-4170

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายพารีดี ลาบูอาปี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี

โรงเรียนสามัคคี

หมู่ที่ 7 บ้านดะโต๊ะ

ตำบลตำบลปะแต  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-205-177   087-836-5101

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต

โรงเรียนบ้านหลักเขต

หมู่ที่ 9 ถนนยะหา-บันนังสตา

ตำบลปะแต  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-201-777   081-478-6993

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน